Medlemsdanserna är gratis för medlemmar i

SODK och kommer att ske Söndagar

( Icke medlemmar 25:- )

 

På dessa datum: